دودمان سیزدهم مصر

دودمان سیزدهم مصر باستان دوره‌ای از تاریخ مصر است که اغلب به همراه دودمان‌های چهارده، پانزده، شانزده، و هفده زیر عنوان دوره دوم میانی طبقه‌بندی می‌شوند. این دودمان نزدیک به سال ۱۷۷۳ پیش از میلاد مسیح آغاز شد و تا ۱۶۵۰ پ.م. ادامه یافت.

مجسمه عظیم پادشاه مصر باستان، ایمیرمشاو، گرانیت، از تانیس، پادشاهی میانه، سلسله سیزدهم، 18قرن قبل از میلاد مسیح

فرمانروایان ویرایش

شاهانی که نامشان در پاپیروس تورین آورده شده:

پیوند به بیرون ویرایش