امرای انتخابگر

امرای انتخابگر (آلمانی: Kurfürst)، تعداد محدودی از امیرهای حاکم در امپراتوری مقدس روم بودند، که باهم انجمن انتخاباتی را تشکیل می‌دادند، و وظیفه آنها انتخاب امپراتور بود. این انجمن تشکیل شده بود از ۳ روحانی: اسقفِ ماینز، اسقف کلن، اسقف تریر و ۴ حکومت کننده: کنت راین، دوک زاکسن، کنت براندنبورگ و پادشاه بوهم. قرن ۱۷ به این انجمن دوک بایرن و دوکِ برونشوایگ-لونبورگ نیز اضافه شدند.

منابع ویرایش

  • Bryce, J. (1887). The Holy Roman Empire, 8th ed. New York: Macmillan.
  • "Germany." (1911). Encyclopædia Britannica, 11th ed. London: Cambridge University Press.