امپراتوری شونگا

امپراتوری شونگا سلسله‌ای بود که از ۱۸۴ ق. م تا ۷۵ ق. م بیشتر شرق و مرکز شبه قاره هند را تحت کنترل خود داشت.[۱] اولین پادشاه این سلسله ۳۶ سال حکومت کرد و سپس پسرش جانشین او شد. این سلسله ده امپراتور داشت. با این حال، پس از مرگ دومین پادشاه سلسله، امپراتوری به سرعت از هم پاشید و به ضعف رسید.[۲]

امپراتوری شونگا

۱۸۴ ق. م–۷۵ ق. م
گستره تقریبی فرمانروایی امپراتوری شونگا (حدود ۱۸۰ ق. م)
گستره تقریبی فرمانروایی امپراتوری شونگا (حدود ۱۸۰ ق. م)
پایتخت
زبان(های) رایج
دین(ها)
حکومتپادشاهی
امپراتور 
• ۱۸۵–۱۵۱ ق. م
Pushyamitra Shunga
• ۱۵۱–۱۴۱ ق. م
Agnimitra
• ۸۳–۷۵ ق. م
Devabhuti
دوره تاریخیعصر باستان
• بنیان‌گذاری
۱۸۴ ق. م
• فروپاشی
۷۵ ق. م
پیشین
پسین
امپراتوری مائوریا
Kanva dynasty
امروز بخشی از

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • Thapar, Romila (2013), The Past Before Us, Harvard University Press, ISBN 978-0-674-72651-2
  • "The Legend of King Ashoka, A study and translation of the Ashokavadana", John Strong, Princeton Library of Asian translations, 1983, شابک ‎۰−۶۹۱−۰۱۴۵۹−۰
  • "Dictionary of Buddhism" by Damien KEOWN (Oxford University Press, 2003) شابک ‎۰−۱۹−۸۶۰۵۶۰−۹
  • Aśoka and the Decline of the Mauryas, Romila Thapar, 1961 (revision 1998); Oxford University Press, شابک ‎۰−۱۹−۵۶۴۴۴۵-X
  • "The Yuga Purana", John E. Mitchiner, Kolkata, The Asiatic Society, 2002, شابک ‎۸۱−۷۲۳۶−۱۲۴−۶

پانویس ویرایش

  1. Stadtner, Donald (1975). "A Śuṅga Capital from Vidiśā". Artibus Asiae. 37 (1/2): 101–104. doi:10.2307/3250214. JSTOR 3250214.
  2. K.A. Nilkantha Shastri (1970), A Comprehensive History of India: Volume 2, p.108: "Soon after Agnimitra there was no 'Sunga empire'."

پیوند به بیرون ویرایش