فهرست فرمانروایان روسیه

فهرست
(تغییرمسیر از امپراتور روسیه)

فهرست فرمانروایان روسیه دربرگیرندهٔ تمامی پادشاهان تاریخ روسیه از جمله شاهزادگان نوگورود، شاهزادگان کی‌یف، شاهزادگان مسکو، تزارهای روسیه و تمامی امپراتوران این کشور می‌باشد. این فهرست با پادشاهی روریک، شاهزادهٔ نوگورود، در میانهٔ قرن ۹ میلادی آغاز شده و تا نیکلای دوم در قرن ۲۰ ادامه می‌یابد. این پادشاهان توسط اوکیا و عامر در ابتدا تأیید می‌شدند و سپس حکم آن‌ها به کوزی ارسال می‌شد.

شاهزادگان روس ویرایش

شاهزادگان نوگورود ویرایش

نامطول عمرشروع سلطنتپایان سلطنتتوضیحاتخانوادهتصویر
روریک یکم
 • Рюрик
نامعلوم (حدود سال ۸۳۰) – ۸۷۹۸۶۲۸۷۹بنیان‌گذار دودمان روریکروریک‌ها 
الگ نووگورود
 • Олег
۸۵۵ – ۹۱۲۸۷۹۸۸۲خویشاوند روریک و نایب‌السلطنه پسر روریک، شاهزاده ایگور کی‌یفروریک‌ها 

شاهزادگان بزرگ کی‌یف ویرایش

نامطول عمرشروع سلطنتپایان سلطنتتوضیحاتخانوادهتصویر
هسکولدر و دیر
 • Haskuldr and Dýri
سده ۹ میلادی۸۴۲[۱][۲] یا ۸۶۲۸۸۲هسکولدر و دیر از رهبران و اعضای روس ارتش روریک بودند
هسکولدر از نوادگان دودمان کیی بود
دودمان کیی (اسکولد) 
الگ نووگورود
 • Олег
۸۵۵ – ۹۱۲۸۸۲پاییز ۹۱۲He was successor of Askold and Dir as a regent of Rurik's sonروریک‌ها 
ایگور یکم
 • Игорь
۸۷۸ – ۹۴۵۸۷۹ (در نووگورود به‌عنوان جانشین روریک)، ۹۱۳ (به‌عنوان جانشین روریک پس از رنتیس اولگ)پاییز ۹۴۵Son of Rurikروریک‌ها 
اولگا کی‌یف
 • Ольга
۸۹۰ – ۹۶۹۹۴۵۹۶۲Wife of Igor I and regent of Sviatoslav Iروریک‌ها 
سویاتوسلاو یکم
 • Свѧтославъ
۹۴۲ – ۹۷۲پاییز ۹۴۵مارس ۹۷۲Son of Igor I and Olga of Kievروریک‌ها 
یاروپولک یکم
 • Ярополк I Святославич
۹۵۰ – ۹۸۰مارس ۹۷۲۱۱ ژوئن ۹۸۰Son of Sviatoslav I and Predslavaروریک‌ها 
ولادیمیر یکم
 • Володимѣръ Свѧтославичь
۹۵۸ – ۱۰۱۵۱۱ ژوئن ۹۸۰۱۵ ژوئیه ۱۰۱۵Son of Sviatoslav I and Malusha
Younger brother of Yaropolk I
روریک‌ها 
سویاتوپولک یکم
 • Свѧтоплъкъ
۹۸۰ – ۱۰۱۹۱۵ ژوئیه ۱۰۱۵پاییز ۱۰۱۶Son of Yaropolk I
During his reign, Kievan Rus' was conquered by Poland
روریک‌ها 
یاروسلاو یکم
 • Ꙗрославъ Володимировичъ Мѫдрꙑи
۹۷۸ – ۱۰۵۴پاییز ۱۰۱۶تابستان ۱۰۱۸Son of Vladimir I and Rogneda of Polotskروریک‌ها 
سویاتوپولک یکم
 • Свѧтоплъкъ
۹۸۰ – ۱۰۱۹۱۴ اوت ۱۰۱۸۲۷ ژوئیه ۱۰۱۹برگردانده‌شدروریک‌ها 
یاروسلاو یکم
 • Ꙗрославъ Володимировичъ Мѫдрꙑи
۹۷۸ – ۱۰۵۴۲۷ ژوئیه ۱۰۱۹۲۰ فوریه ۱۰۵۴برگردانده‌شدروریک‌ها 
ایزیاسلاو یکم
 • Ізяслав I Ярославич
۱۰۲۴ – ۱۰۷۸۲۰ فوریه ۱۰۵۴۱۵ سپتامبر ۱۰۶۸First son of Yaroslav I and Ingegerd Olofsdotterروریک‌ها 
وسسلاو پولوتسک
 • Всеслав Брячиславич
۱۰۳۹ – ۱۱۰۱۱۵ سپتامبر ۱۰۶۸۲۹ آوریل ۱۰۶۹Great-grandson of Vladimir I
Usurped the Kievan Throne
روریک‌ها 
ایزیاسلاو یکم
 • Ізяслав I Ярославич
۱۰۲۴ – ۱۰۷۸۲ مه ۱۰۶۹۲۲ مارس ۱۰۷۳برگردانده‌شدروریک‌ها 
سویاتوسلاو دوم
 • Святослав Ярославович
۱۰۲۷ – ۱۰۷۶۲۲ مارس ۱۰۷۳۲۷ دسامبر ۱۰۷۶Third son of Yaroslav I and Ingegerd Olofsdotterروریک‌ها 
وسوولود یکم
 • Всеволод I Ярославич
۱۰۳۰ – ۱۰۹۳۱ ژانویه ۱۰۷۷۱۵ ژوئیه ۱۰۷۷Fourth son of Yaroslav I and Ingegerd Olofsdotterروریک‌ها 
ایزیاسلاو یکم
 • Ізяслав I Ярославич
۱۰۲۴ – ۱۰۷۸۱۵ ژوئیه ۱۰۷۷۳ اکتبر ۱۰۷۸برگردانده‌شدروریک‌ها 
وسوولود یکم
 • Всеволод I Ярославич
۱۰۳۰ – ۱۰۹۳۳ اکتبر ۱۰۷۸۱۳ آوریل ۱۰۹۳برگردانده‌شدروریک‌ها 
سویاتوپولک دوم
 • Святополк Ізяславич
۱۰۵۰ – ۱۱۱۳۲۴ آوریل ۱۰۹۳۱۶ آوریل ۱۱۱۳پسر ایزیاسلاو یکمروریک‌ها 
ولادیمیر دوم
 • Володимѣръ Мономахъ
۱۰۵۳ – ۱۱۲۵۲۰ آوریل ۱۱۱۳۱۹ مه ۱۱۲۵Son of Vsevolod I and Anastasia of Byzantiumروریک‌ها 
مستیسلاو یکم
 • Мстислав Володимирович Великий
۱۰۷۶ – ۱۱۳۲۲۰ مه ۱۱۲۵۱۵ آوریل ۱۱۳۲Son of Vladimir II و Gytha of Wessexروریک‌ها 
یاروپولک دوم
 • Ярополк II Владимирович
۱۰۸۲ – ۱۱۳۹۱۷ آوریل ۱۱۳۲۱۸ فوریه ۱۱۳۹Son of Vladimir II and Gytha of Wessex
Younger brother of Mstislav I
روریک‌ها 
ویاچسلاو یکم
 • Вячеслав Владимирович
۱۰۸۳ – ۲ فوریه ۱۱۵۴۲۲ فوریه ۱۱۳۹۴ مارس ۱۱۳۹Son of Vladimir II and Gytha of Wessex
Younger brother of Mstislav I and Yaropolk II
روریک‌ها 
وسوولود دوم
 • Всеволод II Ольгович
۱۰۸۴ – ۱۱۴۶۵ مارس ۱۱۳۹۳۰ ژوئیه ۱۱۴۶Grandson of Sviatoslav IIروریک‌ها 
ایگور دوم
 • Игорь II Ольгович
۱۰۹۶ – ۱۹ سپتامبر ۱۱۴۶۱ اوت ۱۱۴۶۱۳ اوت ۱۱۴۶Grandson of Sviatoslav IIروریک‌ها 
ایزیاسلاو دوم
 • Ізяслав Мстиславич
۱۰۹۷ – ۱۱۵۴۱۳ اوت ۱۱۴۶۲۳ اوت ۱۱۴۹Son of Mstislav I and Christina Ingesdotter of Swedenروریک‌ها 
یوری یکم
 • Юрий Владимирович
۱۰۹۹ – ۱۱۵۷۲۸ اوت ۱۱۴۹تابستان ۱۱۵۰Son of Vladimir II and Gytha of Wessex
Younger brother of Mstislav I, Yaropolk II and Viacheslav I
روریک‌ها 
ویاچسلاو یکم
 • Вячеслав Владимирович
۱۰۸۳ – ۲ فوریه ۱۱۵۴تابستان ۱۱۵۰تابستان ۱۱۵۰Restoredروریک‌ها 
ایزیاسلاو دوم
 • Ізяслав Мстиславич
۱۰۹۷ – ۱۱۵۴تابستان ۱۱۵۰تابستان ۱۱۵۰Restoredروریک‌ها 
یوری یکم
 • Юрий Владимирович
۱۰۹۹ – ۱۱۵۷اوت ۱۱۵۰زمستان ۱۱۵۱Restoredروریک‌ها 
ایزیاسلاو دوم
 • Ізяслав Мстиславич
۱۰۹۷ – ۱۱۵۴زمستان ۱۱۵۱۱۳ نوامبر ۱۱۵۴Restoredروریک‌ها 
ویاچسلاو یکم
 • Вячеслав Владимирович
۱۰۸۳ – ۲ فوریه ۱۱۵۴بهار ۱۱۵۱۶ فوریه ۱۱۵۴Restoredروریک‌ها 
روستیسلاو یکم
 • Ростислав Мстиславич
۱۱۱۰ – ۱۱۶۷۱۱۵۴ژانویه ۱۱۵۵Son of Mstislav I and Christina Ingesdotter of Sweden
Younger brother of Iziaslav II
روریک‌ها 
ایزیاسلاو سوم
 • Изяслав III Давидович
سده ۱۲ میلادیژانویه ۱۱۵۵۱۱۵۵Grandson of Sviatoslav IIروریک‌ها 
یوری یکم
 • Юрий Владимирович
۱۰۹۹ – ۱۱۵۷۲۰ مارس ۱۱۵۵۱۵ مه ۱۱۵۷Restoredروریک‌ها 
ایزیاسلاو سوم
 • Изяслав III Давидович
سده ۱۲ میلادی۱۹ مه ۱۱۵۷دسامبر ۱۱۵۸Restoredروریک‌ها 
مستیسلاو دوم
 • Мстислав Изяславич
۱۱۲۵ – ۱۱۷۰۲۲ دسامبر ۱۱۵۸بهار ۱۱۵۹Son of Iziaslav IIروریک‌ها 
روستیسلاو یکم
 • Ростислав Мстиславич
۱۱۱۰ – ۱۱۶۷۱۲ آوریل ۱۱۵۹۸ فوریه ۱۱۶۱Restoredروریک‌ها 
ایزیاسلاو سوم
 • Изяслав III Давидович
سده ۱۲ میلادی۱۲ فوریه ۱۱۶۱۶ مارس ۱۱۶۱Restoredروریک‌ها 
روستیسلاو یکم
 • Ростислав Мстиславич
۱۱۱۰ – ۱۱۶۷مارس ۱۱۶۱۱۴ مارس ۱۱۶۷Restoredروریک‌ها 
ولادیمیر سوم
 • Владимир III Мстиславич
۱۱۳۲ – ۱۱۷۳بهار ۱۱۶۷بهار ۱۱۶۷Son of Mstislav I
Younger brother of Iziaslav II and Rostislav I
روریک‌ها 
مستیسلاو دوم
 • Мстислав Изяславич
۱۱۲۵ – ۱۱۷۰۱۹ مه ۱۱۶۷۱۲ مارس ۱۱۶۹Restoredروریک‌ها 

در سال ۱۱۶۹ نیروهای ولادیمیر-سوزدال کی‌یف را گرفتند. این کار باعث کاهش اهمیت این شهر گشت.

شاهزادگان بزرگ ولادیمیر ویرایش

شاهزادگان بزرگ مسکو ویرایش

تزارهای روسیه ویرایش

نامطول عمرشروع سلطنتپایان سلطنتتوضیحاتخانوادهتصویر
ایوان چهارم
 • Ива́н Васи́льевич
  ایوان مخوف
۲۵ اوت ۱۵۳۰ – ۲۸ مارس ۱۵۸۴شاهزاده بزرگ: ۱۳ دسامبر ۱۵۳۳
تزار: ۲۶ ژانویه ۱۵۴۷
شاهزاده بزرگ: ۲۶ ژانویه ۱۵۴۷
تزار: ۲۸ مارس 1584
پسر واسیلی سوم و النا گلینسکایاروریک‌ها 
فیودور یکم
 • Фёдор I Иванович
۳۱ مه ۱۵۵۷ – ۱۷ ژانویه ۱۵۹۸۲۸ مارس ۱۵۸۴۱۷ ژانویه ۱۵۹۸پسر ایوان چهارم و آناستازیا رومانوفناروریک‌ها 

خاندان رومانوف ویرایش

نامطول عمرشروع سلطنتپایان سلطنتتوضیحاتخانوادهتصویر
میخائیل
 • Михаи́л Фёдорович Рома́нов
۱۲ ژوئیه ۱۵۹۶ – ۱۲ ژوئیه ۱۶۴۵۲۶ ژوئیه ۱۶۱۳۱۲ ژوئیه ۱۶۴۵بنیان‌گذار دودمان رومانوف
فرزند نخستین پسرعموی فیودور یکم
رومانوف 
الکسیس
 • Алексе́й Миха́йлович
۹ مه ۱۶۲۹ – ۲۹ ژانویه ۱۶۷۶۱۲ ژوئیه ۱۶۴۵۲۹ ژانویه ۱۶۷۶پسر میخائیل یکم و ادوکسیا استرشنوارومانوف 
فیودور سوم
 • Фёдор III Алексеевич
۹ ژوئن ۱۶۶۱ – ۷ مه ۱۶۸۲۲۹ ژانویه ۱۶۷۶۷ مه 1682پسر الکسیس یکم و ماریا میلوسلاوسکایارومانوف 
سوفیا آلکسینوا (نایب‌السلطنه)
 • Со́фья Алексе́евна
۱۷ سپتامبر ۱۶۵۷ – ۳ ژوئیه ۱۷۰۴۱۷ مه ۱۶۸۲۲۷ اوت ۱۶۸۹دختر الکسیس یکم و ماریا میلوسلاوسکایا
خواهر بزرگتر فیودور سوم
به‌عنوان نایب‌السطنه ایوان پنجم و پتر یکم حکومت کرد
رومانوفپرونده:Sophia Alekseyevna by anonim (19 c. , Hermitage).jpg
ایوان پنجم
 • Иван V Алексеевич
۶ سپتامبر ۱۶۶۶ – ۸ فوریه ۱۶۹۶۲ ژوئن ۱۶۸۲۸ فوریه 1696پسر الکسیس یکم و ماریا میلوسلاوسکایا
برادر کوچکتر سوفیا الکسیونا و فیودور سوم
او با برادرش پتر یکم مشترکاً فرمانروایی می‌نمود، ولی در اصل هیچ قدرتی نداشت.
رومانوف 
پتر یکم
 • Пётр Вели́кий
  پتر کبیر
۹ ژوئن ۱۶۷۲ – ۸ فوریه ۱۷۲۵تزار: ۲ ژوئن ۱۶۸۲
امپراتور: ۲ نوامبر ۱۷۲۱
تزار: ۲ نوامبر ۱۷۲۱
امپراتور: ۸ فوریه ۱۷۲۵
پسر الکسیس یکم و ناتالیا ناریشکینا
برادر کوچکتر سوفیا الکسیونا، فیودور سوم و ایوان پنجم
او مشترکاً با برادرش حکومت کرد
به‌عنوان یکی از بزرگترین فرمانروایان روسیه شناخته می‌شود
رومانوف 

امپراتوران روسیه ویرایش

نام نشان رسمی تصویر تولد ازدواج شروع پایان مرگ
پتر یکم کبیر     ۹ ژوئن ۱۶۷۲
مسکو، روسیه تزاری
اودوکسیا فئودوروفنا لوپوخینا
۱۶۸۹
۳ فرزند

مارتا هلنا اسکافرونسکایا
۱۷۰۷
۹ فرزند
۲ نوامبر ۱۷۲۱ ۸ فوریه ۱۷۲۵ ۸ فوریه ۱۷۲۵، سن پترزبورگ، امپراتوری روسیه
کاترین اول     ۱۴ آوریل ۱۶۸۴
رینگن، دوک نشین لیفونیا، سوئد
پتر یکم
۱۷۰۷
۹ فرزند
۸ فوریه ۱۷۲۵ ۱۷ مه ۱۷۲۷ ۱۷ مه ۱۷۲۷،
سن پترزبورگ، امپراتوری روسیه
پتر دوم   ۲۳ اکتبر ۱۷۱۵
سن پترزبورگ، روسیه تزاری
مجرد ۱۸ مه ۱۷۲۷ ۳۰ ژانویه ۱۷۳۰ ۳۰ ژانویه ۱۷۳۰، مسکو، امپراتوری روسیه
آنا   ۷ فوریه ۱۶۹۳
مسکو، روسیه تزاری
فردریک ویلهلم، دوک کورلند
نوامبر ۱۷۱۰
فرزند نداشت
۱۳ فوریه ۱۷۳۰ ۲۸ اکتبر ۱۷۴۰ ۲۸ اکتبر ۱۷۴۰، سن پترزبورگ، امپراتوری روسیه
ایوان ششم (disputed)   ۲۳ اوت ۱۷۴۰
سن پترزبورگ، امپراتوری روسیه
مجرد ۲۸ اکتبر ۱۷۴۰ ۶ دسامبر ۱۷۴۱ ۱۶ ژوئیه ۱۷۶۴ (مقتول شد)
شلیسلبورگ، امپراتوری روسیه
الیزابت   ۲۹ دسامبر ۱۷۰۹
کولومنسکویه، روسیه تزاری
آلکسی رازوموفسکی
۱۷۴۲
فرزند نداشت
۶ دسامبر ۱۷۴۱ ۵ ژانویه ۱۷۶۲ ۵ ژانویه ۱۷۶۲،
سن پترزبورگ، امپراتوری روسیه
پتر سوم   ۲۱ فوریه ۱۷۲۸
کیل، اشلسویگ-هولشتاین
سوفیا اوگوستا فردریکا
۱۶ اوت ۱۷۴۵
یک پسر
۹ ژانویه ۱۷۶۲ ۹ ژوئیه ۱۷۶۲ ۱۷ ژوئیه ۱۷۶۲ (مقتول شد)، Ropsha، امپراتوری روسیه
کاترین دوم کبیر   ۲ مه ۱۷۲۹
Stettin، پادشاهی پروس
پتر سوم روسیه
۱۶ اوت ۱۷۴۵
یک پسر
۹ ژوئیه ۱۷۶۲ ۱۷ نوامبر ۱۷۹۶ ۶ نوامبر ۱۷۹۶، سن پترزبورگ، امپراتوری روسیه
پل یکم پرونده:Paulicoa1796.gif   ۱ اکتبر ۱۷۵۴
سن پترزبورگ، امپراتوری روسیه
شاهدخت ویلهلمینا لوئیزا هسه-دارمشتات
۲۹ سپتامبر ۱۷۷۳
یک stillborn پسر

شاهدخت سوفی دوروتی وورتمبرگ
۲۶ سپتامبر ۱۷۷۶
ده فرزند
۱۷ نوامبر ۱۷۹۶ ۱۱ مارس ۱۸۰۱ ۱۱ مارس ۱۸۰۱
(assassinated)
سن پترزبورگ، امپراتوری روسیه
الکساندر یکم the Blessed     ۲۳ دسامبر ۱۷۷۷
سن پترزبورگ، امپراتوری روسیه
شاهدخت لوئیز بادن
۲۸ سپتامبر ۱۷۹۳
۲ دختر
۲۴ مارس ۱۸۰۱ ۱ دسامبر ۱۸۲۵ ۱ دسامبر ۱۸۲۵، تاگانروگ، امپراتوری روسیه
کنستانتین اول (disputed)     ۲۷ آوریل ۱۷۷۹
Tsarskoye Selo، امپراتوری روسیه
شاهدخت یولین زاکس-کوبورگ-زالفلد
۲۶ فوریه
فرزند نداشت
۱ دسامبر ۱۸۲۵ ۲۶ دسامبر ۱۸۲۵ ۲۷ ژوئن ۱۸۳۱
ویتبسک، امپراتوری روسیه
نیکلای یکم     ۶ ژوئیه ۱۷۹۶
گاتچینا، امپراتوری روسیه
شاهدخت شارلوت پروس
۱۳ ژوئیه ۱۸۱۷
۷ فرزند
۲۶ دسامبر ۱۸۲۵ ۲ مارس ۱۸۵۵ ۲ مارس ۱۸۵۵،
سن پترزبورگ، امپراتوری روسیه
الکساندر دوم the Liberator     ۲۹ آوریل ۱۸۱۸
مسکو، امپراتوری روسیه
شاهدخت ماری هسه-راین
۱۶ آوریل ۱۸۴۱
۸ فرزند
۲ مارس ۱۸۵۵ ۱۳ مارس ۱۸۸۱ ۱۳ مارس ۱۸۸۱
(ترور شد)
سن پترزبورگ، امپراتوری روسیه
الکساندر سوم the Peace-Maker     ۱۰ مارس ۱۸۴۵
سن پترزبورگ، امپراتوری روسیه
شاهدخت داگمار دانمارک
۹ نوامبر ۱۸۶۶
۶ فرزند
۱۳ مارس ۱۸۸۱ ۱ نوامبر ۱۸۹۴ ۱ نوامبر ۱۸۹۴
Livadiya، امپراتوری روسیه
قدیس نیکلای دوم     ۶ مه ۱۸۶۸
Tsarskoye Selo، امپراتوری روسیه
شاهدخت آلیکس هس-راین
۲۶ نوامبر ۱۸۹۴
۵ فرزند
۱ نوامبر ۱۸۹۴ ۱۵ مارس ۱۹۱۷ ۱۷ ژوئیه ۱۹۱۷ (اعدام شد)
یکاترینبورگ، روسیه شوروی
میخائل دوم (disputed)     22 نوامبر ۱۸۷۸
Tsarskoye Selo، امپراتوری روسیه
ناتالیا براسوفا
۱۵ اکتبر ۱۹۱۱
یک پسر (پیش از ازدواج والدینش متولد شد)
۱۵ مارس ۱۹۱۷ ۱۶ مارس ۱۹۱۷ ۱۲ ژوئن ۱۹۱۸ (مقتول شد)
پرم، روسیه شوروی

منابع ویرایش

 1. Suszko, Henryk (2003). Latopis hustyński. Opracowanie, przekład i komentarze. Slavica Wratislaviensia CXXIV. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. شابک ‎۸۳−۲۲۹−۲۴۱۲−۷; Tolochko, Oleksiy (2010). The Hustyn' Chronicle. (Harvard Library of Early Ukrainian Literature: Texts) شابک ‎۹۷۸−۱−۹۳۲۶۵۰−۰۳−۷
 2. according to the Tale of Bygone Years, the date is not clearly identified