امپراتور پینگ هان

پینگ امپراتور هان (انگلیسی: Emperor Ping of Han; ۹ قبل از میلاد - ۳ فوریه ۶ پس از میلاد) فرمانروای دودمان هان در چین بود.

پینگ امپراتور هان
زادهٔ۹ قبل از میلاد
درگذشت۳ فوریه ۶ پس از میلاد
شی‌آن
ملیتچین

وی که نوه امپراتور یوان بود پس از مرگ پسر عمویش امپراتور آی در هشت سالگی به سلطنت رسید و تحت کنترل و نایب السلطنگی وانگ مانگ قرار گرفت اما در ۱۵ سالگی توسط وانگ مانگ که در آن زمان فوق‌العاده پرقدرت و بانفوذ شده بود مسموم شده و درگذشت، پس از پینگ روزی یینگ از نوادگان امپراتور چوان به حکومت رسید هر چند به دلیل سن کم حتی فراتر از امپراتور پینگ دست نشانده وانگ مانگ تبدیل شد.

منابعویرایش

  • Bielenstein, Hans. (1986). "Wang Mang, the Restoration of the Han Dynasty, and Later Han," in The Cambridge History of China: Volume I: the Ch'in and Han Empires, 221 B.C. – A.D. 220. Edited by Denis Twitchett and Michael Loewe. Cambridge: Cambridge University Press. شابک ‎۰−۵۲۱−۲۴۳۲۷−۰.