روزی یینگ (انگلیسی: Ruzi Ying; ۵ میلادی – ۲۵ میلادی) آخرین امپراتور دودمان هان غربی بود.

روزی یینگ
امپراتور چین
پانزدهمین امپراتور هان غربی
سلطنت۶ تا ۹ میلادی (همراه با وانگ مانگ)
پیشینامپراتور پینگ هان
جانشینوانگ مانگ (امپراتور دودمان زین)
زاده۵ میلادی
درگذشته۲۵ میلادی (۲۰ سال)
همسر(ان)بانو وانگ
نام کامل
لیو یینگ
نام پسامرگ
امپراتور روزی هان
پدرلیو شیان

نسب ویرایش

وی که از نوادگان امپراتور شوان بود پس از مرگ امپراتور پینگ او در سن یک سالگی بر تخت نشست و به مدت ۳ سال حکومت را به صورت اسمی و به عنوان یک دست نشاند کامل وانگ مانگ نایب السلطنه قدرتمند امپراتوری هان در دست داشت، در سال ۹ میلادی وانگ مانگ با ایجاد شورش امپراتوری شین را ایجاد کرده و به حکومت امپراتوری هان غربی پایان داد.

منابع ویرایش