امیة بن خلف

امیة بن خلف جمحی یکی از سران قبایل قریش و رئیس بنی جمح بود که در غزوه بدر به دست بلال حبشی کشته شد. بنابر برخی روایات سوره همزه درباره وی نازل شده است.

منابعویرایش