امید (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

امید داشتن باور به نتیجهٔ مثبت اتفاق‌ها یا شرایط در زندگی است.

امید همچنین ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:

فیلم‌هاویرایش