امیرآباد گنجی

روستایی در ایران

امیرآباد گنجی، روستایی در دهستان قمرود از توابع بخش مرکزی شهرستان قم در استان قم ایران است.

امیرآباد گنجی
اطلاعات کلی
کشور ایران
استانقم
شهرستانقم
بخشبخش مرکزی
دهستانقمرود
مردم
جمعیتکمتر از ۳ خانوار

بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۹۵)، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده‌ است.

منابع ویرایش