باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان دستگردان قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۳۹خانوار) ۱۲۸نفر بوده است.[۱]

منابعویرایش