امیرنشین نجد و حسا

امیرنشین نجد و احساء که در نخستین دوره از سومین دولت سعودی بود. این حکومت از سال ۱۹۰۲ تا ۱۹۲۱ ملادی دوام داشت. این امیرنشین یک حکومت تحت فرمان دودمان سعود بود.

امیرنشین نجد و حسا

إمارة نجد والأحساء
‘Imāra Najd wal-Āḥsā‘
نجد
۱۹۰۲–۱۹۲۱
پرچم نجد
پرچم
پایتختریاض
زبان(های) رایجعربی، [نیازمند منبع]
دین(ها)
شيعي (سني)
حکومتپادشاهی مطلقه
امیر 
• ۱۹۰۳–۱۹۲۱
ابن سعود
تاریخ 
۱۳ ژانویه ۱۹۰۲
۱۹۲۱
پیشین
پسین
امیرنشین حائل
ولایت بصره
سلطان‌نشین نجد

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش