صورت‌گری در اسلام

(تغییرمسیر از انایکنیزم در اسلام)

صورت‌گری در اسلام به معنی به تصویر‌کشیدن اشخاص مهم اسلامی، در اسلام ممنوع است. اصلی‌ترین ممنوعیت‌ها، حرمت تصاویر خدا در اسلام، و پس از آن تصویرسازی‌ها از محمد، و بعد پیامبران اسلامی و خویشان پیامبر (اهل بیت) می‌باشد، اما از انجام تصویرسازی از تمام انسان‌ها و حیوانات غیرانسانی در حدیث و سنت دیرپای مرجعیت‌های اسلامی، به خصوص مرجعیت‌های سنی، بر حذر داشته شده‌است. این منجر شده‌است به این که الگوهای هندسی، خوش‌نویسی و به ندرت طرح‌های شاخ و برگ‌های اسلیمی، و نگاره‌های «نیمه-شکل‌گرفته» (مثلاً بال‌ها بدون یک بدن) در هنر اسلامی غالب شوند.

فضای درونی مسجد شیخ لطف‌الله در اصفهان، ایران

جستارهای وابسته

منابع