انتخابات سراسری بریتانیا (۲۰۱۵)

انتخابات سراسری ۲۰۱۵ بریتانیا برای انتخاب ۶۵۰ نمایندهٔ مجلس عوام در ۷ مه برگزار شد. این اولین انتخاباتی بود که در پایان دورهٔ ثابت پارلمان برگزار شد. انتخابات محلی هم در همان روز برگزار شد.

انتخابات سراسری ۲۰۱۵ بریتانیا
بریتانیا
→ ۲۰۱۰
۷ مهٔ ۲۰۱۵
۲۰۱۷ ←

تمامی ۶۵۰ کرسی در مجلس عوام بریتانیا
۳۲۶ کرسی موردنیاز اکثریت
مشارکت ۶۶٫۴ ٪[۱] (افزایش۱٫۳٪)
  حزب نخست حزب دوم
  دیوید کامرون اد میلیبند
رهبر دیوید کامرون اد میلیبند
حزب محافظه‌کار کارگر
رهبر از ۶ دسامبر ۲۰۰۵ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۰
حوزهٔ انتخابات رهبر Witney Doncaster North
انتخابات پیش ۳۰۶ کرسی، ۳۶٫۱٪ ۲۵۸ کرسی، ۲۹٫۰٪
کرسی‌های پیش ۳۰۲ ۲۵۶
کرسی‌های به‌دست‌آمده ۳۳۰* ۲۳۲
تغییر کرسی‌ها افزایش ۲۴ کاهش ۲۶
رأی‌های مردمی ۱۱٬۳۳۴٬۵۷۶ ۹٬۳۴۷٬۳۰۴
درصد رأی ۳۶٫۹٪ ۳۰٫۴٪
نوسان افزایش ۰٫۸٪ افزایش ۱٫۵٪

  حزب سوم حزب چهارم
  نیکولا استورجن نیک کلگ
رهبر نیکولا استورجن نیک کلگ
حزب حزب ملی اسکاتلند لیبرال دموکرات
رهبر از ۱۴ نوامبر ۲۰۱۴ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷
حوزهٔ انتخابات رهبر رقابت نکرد[۲] Sheffield Hallam
انتخابات پیش ۶ کرسی، ۱٫۷٪ ۵۷ کرسی، ۲۳٫۰٪
کرسی‌های پیش ۶ ۵۷
کرسی‌های به‌دست‌آمده ۵۶ ۸
تغییر کرسی‌ها افزایش ۵۰ کاهش ۴۹
رأی‌های مردمی ۱٬۴۵۴٬۴۳۶ ۲٬۴۱۵٬۸۶۲
درصد رأی ۴٫۷٪ ۷٫۹٪
نوسان افزایش ۳٫۱٪ کاهش ۱۵٫۲٪

رنگ هر حوزهٔ انتخابیه مبین حزب پیروز در آن حوزه است.
*جان برکو، رئیس مجلس، در شمارش کرسی‌ها لحاظ نشده‌است.

نخست‌وزیر بریتانیا پیش از انتخابات

دیوید کامرون
حزب محافظه‌کار

نخست‌وزیر بعدی

دیوید کامرون
حزب محافظه‌کار

نظرسنجی‌ها حاکی از آن بودند که نتیجهٔ انتخابات بسیار نزدیک خواهد بود و همچون انتخابات ۲۰۱۰ یک پارلمان معلق شکل خواهد گرفت. اما پس از مشخص شدن نتایج معلوم شد که نظرسنجی‌ها، رأی محافظه‌کاران را دست‌کم گرفته بودند چون آنان در کمال تعجب، اکثریت ساده کرسی‌های پارلمان را کسب کردند. نتیجهٔ انتخابات مشابه انتخابات سراسری ۱۹۹۲ بود. محافظه‌کاران که در ائتلاف با لیبرال‌دموکرات‌ها از ۲۰۱۰ در قدرت بودند، ۳۳۰ کرسی و ۳۶٫۹ درصد آراء مردمی را کسب کردند و حائز اکثریتی به اندازهٔ ۱۲ کرسی شدند.

منابع ویرایش

  1. "The May 2015 UK elections: Report on the administration of the 7 May 2015 elections, including the UK Parliamentary general election" (PDF). p. 3.
  2. نیکولا استورجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند که نمایندهٔ پارلمان اسکاتلند و وزیر اول اسکاتلند هم هست، در برخی از مناظره‌های تلویزیونی شرکت کرد ولی برای هیچ‌یک از کرسی‌ها رقابت نکرد. انگوس رابرتسون، نمایندهٔ حوزهٔ موری، رهبری نمایندگان حزب در مجلس عوام بریتانیا را بر عهده دارد.