انجمن مهندسان افغانستان

(تغییرمسیر از انجمن مهندسان افغان)

بنا به دعوت مهندس محمدرئوف مهدی، در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۷۸ گردهمایی مهندسان افغان در مشهد تشکیل شد. از مهمترین دستاوردهای این گردهمایی صنفی می‌توان به تشکیل انجمن مهندسان افغانستان (مقیم در ایران) اشاره کرد.[۱]

دانشنامه ادب فارسی (جلد سوم) ادب فارسی در افغانستان می‌نویسد: «مهدی‌زاده [کابلی] در ۱۳۷۸ ش انجمن مهندسان افغانستان را در ایران بنیاد نهاد. وی دو دوره ریاست هیئت مدیرهٔ این انجمن را به عهده داشت.»[۲]

این انجمن، به منظور گسترش و تداوم همکاریهای فنی و تخصصی مهندسان افغانستان - در زمینه بازسازی آینده آن کشور - تأسیس شد.[۳]

پانویسویرایش

  1. ر. ک. به پیشگفتار اساسنامهٔ «انجمن مهندسین افغانستان» (مقیم در ایران)
  2. دانشنامهٔ ادب فارسی (ادب فارسی در افغانستان)، مدخل "م" (افزوده‌ها)، به‌سرپرستی حسن انوشه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم - ۱٣٨۱، ج ٣، ص ۱۲٠٦
  3. اسامی نخستین هیئت مدیره انجمن در هفته‌نامهٔ بنیاد وحدت، سال ششم، دی ماه ۱۳٧٨ - مشهد، منتشر شده است.