انحنا

(تغییرمسیر از انحناء)

در ریاضیات، فیزیک، و مکانیک مفهوم انحنا (Curvature) میزان دورافتادگی و انحراف اشیاء هندسی از حالت هموار، صاف، و مسطح آن‌ها را می‌سنجد. در منحنی محاسباتی، به بالاترین نقطه در منحنی، نقطه پیک (peak) گویند.

منابع ویرایش

  • Dubrovin, B. A. , Fomenko, A. T. , and Novikov, S. P. Modern Geometry - Methods and Applications, Second Edition, Springer-Verlag, New York, 1992 ISBN 3-540-97663-9