باز کردن منو اصلی

اندرزاغر (به پارسی میانه Andarzaghar) فرمانده ساسانی بود که در حمله اعراب به ایران در برابر مسلمانان جنگید. او در ابتدا وظیفه حفاظت از مرزهای خراسان را داشت، اما شاه ساسانی به او دستور داد از مرزهای غربی در برابر اعراب که در حال غارت ایران بودند دفاع کند. در ۶۳۳، او به همراه بهمن جادویه با لشکری که از ایرانیان و اعراب مسیحی تشکیل شده بود، ضد حمله‌ای را در برابر خالد بن ولید در ولجه ترتیب دادند، اما شکست خوردند. آنگاه اندرزاغر گریخت، و در بیابان بر اثر تشنگی درگذشت.

منابعویرایش