باز کردن منو اصلی

اندلس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اندلس یکی از ۱۷ بخش خودمختار کشور اسپانیا است.

اندلس همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: