اندونزی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶

اندونزی با ۲۵ ورزشکار در ۶ رشته ورزشی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریودوژانیرو برزیل حضور یافت. این پانزدهمین حضور این کشور در بازی‌های المپیک تابستانی، با توجه به عدم شرکت در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۴ توکیو و بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۰ مسکو به سبب حمایت از تحریمایالات متحده آمریکا است.و این تیم در مجموع با ۳ مدال که شامل ۱ مدال طلا و ۲ نقره در رده ۴۶ بازی های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ قرار گرفت.

اندونزی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶
اندونزی
کد المپیک      INA
وب‌گاهwww.koni.or.id (اندونزیایی )
در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو
ورزشکاران ۲۸ ورزشکار در ۷ رشته‌ ورزشی
پرچمدار Maria Natalia Londa (افتتاحیه)
Volunteer – ROOG (اختتامیه)
‌مدال‌ها
رتبه: ۴۶
طلا
۱
نقره
۲
برنز
۰
مجموع
۳
تاریخچه المپیک
بازی‌های المپیک تابستانی
۱۹۵۲۱۹۵۶۱۹۶۰۱۹۶۴۱۹۶۸۱۹۷۲۱۹۷۶۱۹۸۰۱۹۸۴۱۹۸۸۱۹۹۲۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴۲۰۰۸۲۰۱۲۲۰۱۶

منابع ویرایش