انسان و سمبل‌هایش

انسان و سمبول‌هایش نام کتابی فلسفی از کارل گوستاو یونگ می‌باشد که به زبان‌های بسیاری ترجمه شده‌است. یونگ در این کتاب به نقش فرهنگ و اساطیر هر ملت در شخصیت افراد تشکیل‌دهندهٔ آن جامعه می‌پردازد و مفهوم کهن‌الگو را مطرح می‌کند. پس از مرگش این کتاب در سال ۱۹۶۴ به چاپ رسید. این کتاب را نخستین بار ابوطالب صارمی به زبان فارسی ترجمه کرده و انتشارات امیرکبیر منتشر کرده است. فصول آن به این ترتیب است:

  1. کندوکاو در ناخودآگاه
  2. اساطیر باستانی و انسان امروز
  3. فرایند فردیت
  4. نمادگرایی در هنرهای تجسمی
  5. وجود نماد در درون تجزیه و تحلیل فردی [۱]

منابع ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش