اورانا (به انگلیسی: Orana) ناحیه‌ای واقع در ایالت نیو ساوت ولز در استرالیا می‌باشد. این ناحیه با در بر گرفتن ۲۵ درصد از مساحت نبو ساوت ولز. بزرگترین ناحیه این ایالت محسوب می شود.

Orana
نیو ساوت ولز
مناطق مجاور Orana:
نورث وست اسلوپس نورث وست اسلوپس فار وست
سنترال وست Orana فار وست
ساوت وست اسلوپس ریورینا فار وست