اورس

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اورس می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد

۱. اورس گونه‌ای سرو است.

۲. اورس دهستانی در استان گرانادای اسپانیا است.

۳. اورس دهستانی در استان ساراگوسای اسپانیا است.

۴. اورس دهستانی در استان نابارای اسپانیا است.