اورگنج

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

هر دو شهر در نزدیک مرزهای کنونی ترکمنستان و ازبکستان قرار دارند و فاصلهٔ اندکی میان آن دو است.