اور-نونگال

بر پاسه فهرست پادشاهان سومری، اور-نونگال از اوروک ششمین فرمانروای سومری نخستین دودمان اوروک (حدود سده ۲۶ پیش از میلاد) بوده‌است که ادعا می‌شود که فرمانروایی او ۳۰ سال بوده‌است.[۱] هم در فهرست پادشاهان سومری و هم تومل کرونیکل گفته می‌شود که او پسر گیلگمش است، اما تنها در فهرست پادشاهان سومری است که او پدر اودول-کالاما است.

منابعویرایش

  1. Thorkild Jacobsen, The Sumerian King List (Chicago: University of Chicago Press, 1939),
عنوان سلطنتی
پیشین:
گیلگمش
پادشاه سومر
حدود سده ۲۶ پیش از میلاد
پسین:
اودول-کالاما
انسی از اوروک
حدود سده ۲۶ پیش از میلاد