فهرست پادشاهان سومری

نامنامه پادشاه سومریان، (به انگلیسی: Sumerian King List) قرص سنگی باستانی است که در ابتدا در زبان سومر ثبت شده‌است. این سنگ نبشته نام تمام سلسله های سومری و اطراف آن را با ذکر نام و مدت سلطنت و تختگاه آنهارا روایت میکند. پادشاهی میتواند بدست خدایان از شهری به شهر دیگر منتقل شود که این نشان دهنده برتری یک ناحیه نسبط به ناحیه دیگر است زیرا از حمایت خدایان برخوردار بودند. از این سند در عصر برنز به شکل سند سیاسی استفاده میشد. نسخه نهایی این نامنامه که قدمتش به میانه عصر برنز میرسد، با هدف برتری شهر ایزین بود که در مقطعی بود که شهر ایزین با لارسا و سایر شهرهای بین النهرین رقابت سیاسی داشت.

قرص سنگی با فهرست پادشاه سومری نوشته شده‌است.

ترکیب بندیویرایش

این لیست ترکیبی از حاکمان پیشین تاریخی، احتمالاً افسانه ای است که از زمان غیبت طولانی مدت با سلسله‌های تاریخی قابل اعتماد تر است. اگر چه پادشاهان اولیه از لحاظ تاریخی بی آزمون نیستند، اما مطابقت آنها با حاکمان تاریخی که بعدها به اسطوره تبدیل شده‌اند، مانع نمی‌شود. بعضی از متخصص در زبان و تاریخ و هنر آشور پادشاهان پیشینی را به عنوان ابعاد بعدی داستانی مشاهده می‌کنند. فقط یک حاکم ذکر شده شناخته شده‌است زن: کونگ باو (زن) دروازه‌بان دروازه‌بان، که به تنهایی برای سلسله سوم کیش حساب. اولین حاکم ذکر شده که تاریخیت آن باستان شناسانه تأیید شده‌است، (انمباراشی کیش، ج). ۲۶۰۰ قبل از میلاد. اشاره به او و جانشین او، آقا کیش، در حماسه گیلگمش، منجر به گمانه زنی‌ها مبنی بر اینکه گیلگمش خودش یک شاهزاده تاریخی اوروک بوده‌است. سه سلسله از فهرست وجود ندارد: سلسله لارسا، که برای دوره قدرت ایسین در دوره (ایسین-لارسا) با قدرت (و در کنار آن) و دو سلسله لاگهاژ که به ترتیب به امپراتوری اککادایی پیوستند و پیروز شدند، زمانی که لاگوس نفوذ قابل توجهی در منطقه داشت. به‌طور خاص، لاگوس به‌طور مستقیم از مصنوعات باستان‌شناسی قدمت سی. ۲۵۰۰ قبل از میلاد. این لیست به تاریخچه هزاره سوم قبل از میلاد مهم است. با این حال، این واقعیت که بسیاری از سلسله‌های سلطنتی که به‌طور همزمان از نقاط مختلف به‌طور همزمان حکمرانی می‌کنند.

منابعویرایش

منابع تاریخی موجود زیر حاوی لیست پادشاه سومری یا قطعات هستند:

  • آپکولا - لیست (W.20030،۷)
  • بابلیونیا
  • کتب مقدس
  • لوح کیش
  • UCBC 9-1819 ("لوح کالیفرنیا")
  • WB 62
  • WB 444
  • قطعات نیپور

فهرستویرایش

تاریخ‌های اولیه تقریبی هستند و بر اساس داده‌های باستان‌شناسی موجود است. برای اکثر حاکمان پیش از اکدادیان لیست شده‌ است، فهرست پادشاه خود تنها منبع اطلاعات است. با شروع لگول زاگ و سومین سلسله یوروک که توسط سرژون از آکاد شکست خورده‌ است، درک بهتر اینکه چگونه حاکمان بعدی در زمانبندی نزدیک خاورمیانه متناسب هستند، می‌توان نتیجه گرفت. تاریخچه کوتاه در اینجا استفاده می‌شود.

شاهان پیش از طوفانویرایش

این دوره و پادشاهانش تا به حال مورد تایید باستان شناسان قرار نگرفته است زیرا در حفاری های عراق چیزی از این دوره یافت نشده است. درحالی که هیچ مدرکی دال وجود آنها کشف نشده است اما سومریان اعتقاد داشتند شاهانی بودند که قبل از طوفان بزرگ می زیستند. برخی مورخان معتقدند آن سیل بزرگی که در اساطیر آمده است در حقیقت مربوط به طغیان رودخانه شوروپاک (شهر تل فارا امروزی) و شهرهای دیگر مانند کیش است که با لایه های رسوبی کشف شده در رودخانه ها نشان میدهد که تاریخ گذاری رادیو کربنش مربوط به ۲۹۰۰ پیش از میلاد است که نشان می دهد زیستگاه های آن شهرها طی مدتی نابود شده بود. کوزه های رنارنگ از دوران جمده - نصر (۳۰۰۰ تا ۲۹۰۰ پیش از میلاد) بلافاصله زیر لایه سیلاب شوروپاگ کشف شد. سلطنت های دوران پیش از طوفان در واحدهای عددی سومری به ترتیب به نام سارس (واحد ۳۶۰۰۰)، نرس‌ (واحد ۶۰۰) و سوسس (واحد ۶۰) اندازه گیری میشود.

برحسسب واحد سارس (واحد ۳۶۰۰۰).

منابعویرایش

  1. "The Sumerian king list: translation". etcsl.orinst.ox.ac.uk. Archived from the original on 2008-05-08.