اوپی‌ام‌ال

Outline Processor Markup Language) OPML) یک فرمت XML است. مهم‌ترین استفاده آن جابجایی لیست فیدهای وب میان جمع کننده‌های فید است.

اوپی‌ام‌ال
Opml-icon.svg
پسوند(های) نام پرونده
.opml
نوع رسانهٔ اینترنتی
application/xml, text/xml, text/x-opml
گونهOutline
نیاکاناکس‌ام‌ال

از خصوصیات opml این است که یک طرح کلی به مانند سلسله مراتبی برای عناصر دلخواه تعریف می‌کند و این خصوصیت opml را برای لیست داده‌های زیادی مفید می‌سازد.