اپرا در جمهوری آذربایجان

اپرا در جمهوری آذربایجان از سال ۱۹۰۸ با نمایش اپرای لیلی و مجنون نوشته‌ی عزیر حاجی‌بیف آغاز شده‌است. این اپرا اولین اپرای جهان اسلام خوانده می‌شود. اولین اپراهای آذربایجان در تئاتر تقی‌اف به نمایش درآمده‌اند.

آثار معروفویرایش

خوانندگان مشهورویرایش

منابعویرایش

  • Azer Rezayev. "Opera in Azerbaijan". Azerbaijan International. Archived from the original on 13 May 2012. Retrieved 13 May 2012.
  • Ramazan Khalilov. "Leyli and Majnun - 90th Jubilee - The Opera that Shaped the Music of a Nation". Azerbaijan International. Archived from the original on 6 May 2012. Retrieved 21 August 2008.