اچ‌ای۱۳۲۷–۲۳۲۶

اچ‌ای۱۳۲۷-۲۳۲۶ یک ستاره است که در صورت فلکی مار باریک قرار دارد.

اچ‌ای۱۳۲۷-۲۳۲۶
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی) (ICRS)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی) (ICRS)
صورت فلکی مار باریک
بعد ۱۳h ۳۰m ۰۶s
میل ‏ ۵۴″ ۴۱′ ‎−۲۳°
قدر ظاهری (ع) ۱۳.۵
جزئیات
نام‌گذاری‌های دیگر
HE 1327-2326, SPM3.2 4266486.

منابعویرایش