اکوسوفی یا اکوفلسفه (نمونه ای از فلسفه اکولوژیک ) فلسفه ای برای هماهنگی یا تعادل بوم شناسی است. این اصطلاح توسط فیلسوف و روانکاو پسا ساختارگرای فرانسوی ، فلیکس گواتاری و پدر علم بوم شناسی عمیق ، آرن نوس ابداع شد.

فلیکس گاتاریویرایش

اکوسوفی همچنین به یک حوزه عملی اشاره دارد که توسط روانکاو ، فیلسوف پساساختارگرا و فعال سیاسی Félix Guattari معرفی شده است . استفاده از این واژه توسط گواتاری بود برای طرفداران لیبراریسم اجتماعی ، که مبارزات آنها در قرن بیستم تحت سلطه پارادایم انقلاب اجتماعی قرار داشت ، تا مباحث خود را در یک چارچوب بوم شناسی که ارتباط بین حوزه های اجتماعی و محیطی را می فهمد ، جاسازی کند.

گواتاری معتقد است که دیدگاههای سنتی محیط زیست با حفظ تفکیک دوگانه سیستمهای انسانی (فرهنگی) و غیرانسانی (طبیعی) ، پیچیدگی رابطه بین انسانها و محیط طبیعی آنها را پنهان می کند. او اکوسوفی را به عنوان یک رشته جدید با رویکرد مونیستی و کثرت گرا تبیین می کند. بنابراین ، بوم شناسی به معنای گواتاریایی ، مطالعه پدیده های پیچیده ای است ، از جمله موضوعیت انسان ، محیط و روابط اجتماعی ، که همه آنها از نزدیک با هم مرتبط هستند. با وجود این تأکید بر اتصال ، در طول نوشته های فردی و همکاری های مشهورتر او با ژیل دلوز ، گوتاری در برابر خواست های کل گرایی مقاومت کرده است ، ترجیح داده است بر ناهمگنی و تفاوت تأکید کند ، مجموعه ها و کثرت ها را برای ردیابی ساختارهای ریزوم به جای ایجاد ساختارهای یکپارچه و جامع ، ترکیب کند.

یادداشتویرایش

منابعویرایش

  • Drengson، A. and Y. Inoue، eds. (1995) جنبش اکولوژیک عمیق: گلچینی مقدماتی . برکلی: ناشران آتلانتیک شمالی.
  • گواتاری ، فلیکس: »Pour une refondation des pratiques sociales«. در: Le Monde Diplomatique (اکتبر 1992): 26-7.
  • گواتاری ، فلیکس: »بازسازی شیوه های اجتماعی«. در: Genosko ، Gary (Hg.) (1996): The Guattari Reader. آکسفورد ، بلک ول ، S. 262-273.
  • میبری لوئیس ، دیوید. (1992) "در مورد اهمیت قبیله ای بودن: خرد قبیله ای". هزاره: خرد قبیله ای و دنیای مدرن. Binimun Productions Ltd.
  • ناس ، آرن. (1973) جنبش زیست محیطی کم عمق و عمیق: یک خلاصه ". تحقیق ، 16: 95-100
  • Drengson A. & B. Devall (2008) (Eds) The Ecology of Wisdom. نوشته های آرن نیس . برکلی: نقطه مقابل

پیوند به بیرونویرایش