یین و یانگ

یین و یانگ مفهوم فلسفی چینیان باستان به نظام جهان و ثنویت است

یین و یانگ (چینی ساده‌شده: 阴阳، چینی سنتی: 陰陽) مفهومی است در نگرش و فلسفه چینیان باستان به نظام جهان و ثنویت. یین و یانگ شکل ساده‌شده‌ای از مفهوم یگانگی متضادها است. از دیدگاه چینیان باستان و تائوباوران، در همهٔ پدیده‌ها و اشیاء غیر ایستا در جهان هستی، دو اصل متضاد ولی مکمل وجود دارد.

تایجیتو، نماد سنتی نشان‌گر نیروهای یین و یانگ

یین و یانگ نشان دهنده قطب‌های مخالف و تضادهای جهان هستند. البته این بدان معنا نیست که یانگ خوب است و یین بد است (در حقیقت این تحریفی نادرست است). بلکه یین و یانگ مانند شب و روز یا زمستان و تابستان بخشی از چرخه هستی هستند. وقتی تعادل و احساس خوبی به وجود می‌آید که تعادل بین یین و یانگ برقرار باشد. نقطه‌های متضادی که داخل شکل یین و یانگ دیده می‌شود به این مفهوم است که یین وقتی به حداکثر خودش برسد، و می‌خواهد تمام شود در درونش یانگ را دارد و وقتی هم که یانگ می‌خواهد به حداکثر خود برسد در درونش یین را دارد؛ یعنی وقتی یکی تمام می‌شود، دیگری در درونش رشد می‌کند و این چرخه ادامه پیدا می‌کند.

یین و یانگ به ترتیب نام اصل‌ها یا نیروهای مکمل مادینه و نرینهٔ جهان در فلسفهٔ ذن و تائوئیسم است که همهٔ وجوه زندگی را در بر می‌گیرد. یین در لغت به معنای سمت سایه گرفتهٔ تپه است و یانگ سمت آفتاب‌رو است. یین معمولاً مترادف زمین شمرده می‌شود که تاریک و سرد است و هر چیز بدی به آن نسبت داده می‌شود و یانگ مترادف آسمان است و روشن و گرم و خوب شمرده می‌شود.[۱]

  • هیچ چیزی کاملاً یین یا کاملاً یانگ نیست؛ مثلاً آب سرد در مقابل آب جوش یین است ولی در مقابل یخ یانگ است.
  • یین و یانگ کاملاً به هم وابسته‌اند و هیچ‌کدام بدون دیگری نمی‌توانند وجود داشته باشند. نور بدون تاریکی معنی ندارد.
  • یین و یانگ می‌توانند خودشان تقسیم شوند به یین و یانگ: مثلاً گرم در برابر سرد یانگ است ولی گرم خود تقسیم می‌شود به داغ (یانگ) و ولرم (یین)، سرد نیز خود تقسیم می‌شود به خنک (یانگ) و بسیار سرد (یین)
یانگ یین
راست چپ
اعداد زوج اعداد فرد
ثابت متحرک
سختی نرمی
منحنی زاویه دار
سنگینی سبکی
گرما سرما
روشنایی تاریکی
آسمان زمین
آتش آب
کوه دره
تیز کُند
بالا پایین
جلو عقب
روح بدن
پُر خالی
مردانگی زنانگی
موفقیت شکست
خورشید ماه
خیر شر

منابع ویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی، نسخهٔ ۸ اوت ۲۰۰۷.
  • کتاب کوچک فنگ‌شویی. نوشته جانات دی. ترجمه لیلا هدایت پور.
  1. دن براون، راز داوینچی، ترجمه حسین شهرابی، سمیه گنجی.