اگر همه غیرحقیقی باشند (سرود اس‌اس آلمان)

آواز

این سرود یکی از مشهورترین سرودهایِ میهن دوستی آلمان است، این شِعر را مکس ون شنکندورف سروده است.

متن سرود به آلمانی ویرایش

.Wenn alle untreu werden,So bleiben wir doch treu
.Dass immer noch auf erden für euch ein fähnlein Sei
. gefährten unser Jügend,ihr Bilder bessrer zeit
.Die uns zu männertugend und liebestod geweiht
.Wolt nimmer von uns weichen,uns immer nahe sein
.Treu wie die deutschen eichen wie mond und sonnenschein
Einst wird es wieder helle in alle brüder sinn sie kehren zu der qulle in liebe und reuhe hinn
.ihr strene seid uns zeugen wie ruhig niderschaun
.wenn alle brüder schweigen schweigen und falschen gützen treuan
.wir wolln dass wort nich brechen nicht buben werden gleisch
.wolln pridegen und sprechen vom heilgen deutschenreich

متن سرود به فارسی ویرایش

اگر همه غیر حقیقی باشند حقیقت باقی می‌ماند.
و شاید پرچم حقیقت برای همیشه در زمین باقی بماند.
همه زمان شما برای جوانی بهترین نشانه هستید.
از خود گذشتگی ما نشانه‌ای از مردانه جنگیدن به خاطر عشق و مرگ است.
بیایید هیچوقت مطیع دیگران نباشیم و همیشه در کنار هم باشیم.
وفادار حقیقی درخت‌های بلوط و ماه و غروب خورشید را دوست دارد.
و دوباره روشنی خواهد بود در اندیشه برادرهای ما.
و دوباره باز خواهند گشت به سرچشمهٔ اصلی فروتنی و عشق.
ستاره‌های تو خالق آرامشی هستند که آن را به ما می‌دهد.
وقتی که برادرانمان ساکت شدند آن موقع راستگویی به بت‌های دروغین تبدیل خواهند شد.
آن موقع ما هیچوقت دست از سخنانمان نخواهیم کشید.
ما حرف خواهیم زد و گسترش خواهیم داد امپراطوری آلمان را.

منابع ویرایش

ویکی‌پدیا انگلیسی