اُگُنِک (به لهستانی: Ogonek) نمادی است به‌شکل یک قلاب که در امتداد سوی پایینیِ حروف در برخی الفباهای زبان‌های اروپایی و الفبای نوینِ برخی زبان‌های بومی آمریکا به‌کار برده می‌شود. اُگُنِک در زبان لهستانی به‌معنای دُنبالک است.

ęųįą

ĘŲĮĄ

کاربردها ویرایش

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Ogonek," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ogonek&oldid=606544658 (accessed June 17, 2014).