ایالت‌های برزیل

جمهوری فدرال برزیل از ۲۷ واحد فدرال تشکیل شده است که این واحدها از ۲۶ ایالت و یک منطقه فدرال که شهر پایتخت، برازیلیا را شامل می‌شود، تشکیل شده‌اند.

ایالات برزیل
ایالت نام اصلی کُد
۰۱ اکری Acre AC
۰۲ آلاگواس Alagoas AL
۰۳ آماپا Amapá AP
۰۴ آمازوناس Amazonas AM
۰۵ باهیا Bahia BA
۰۶ سئارا Ceará CE
۰۷ اسپیریتو سانتو Espírito Santo ES
۰۸ گوییاس Goiás GO
۰۹ مارانیائو Maranhão MA
۱۰ ماتو گروسو Mato Grosso MT
۱۱ ماتو گروسو دو سول Mato Grosso do Sul MS
۱۲ میناس گرایس Minas Gerais MG
۱۳ پارا Pará PA
۱۴ پارائیبا Paraíba PB
۱۵ پارانا Paraná PR
۱۶ پرنامبوکو Pernambouco PE
۱۷ پیاوی Piauí PI
۱۸ ریو دو ژانیرو Rio de Janeiro RJ
۱۹ ریوگرانده دو نورتی Rio Grande do Norte RN
۲۰ ریوگرانده دو سول Rio Grande do Sul RS
۲۱ روندونیا Rondônia RO
۲۲ رورایما Roraima RR
۲۳ سانتا کاتارینا Santa Catarina SC
۲۴ سائوپائولو São Paulo SP
۲۵ سرژیپه Sergipe SE
۲۶ توکانتینس Tocantins TO
۲۷ منطقه فدرال Distrito Federal Brasil DF

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش