ایران در بازی‌های المپیک زمستانی ۱۹۹۸

ایران در بازی‌های المپیک زمستانی ۱۹۹۸ پس از ۲۲ سال غیبت در این دوره که در ناگانو ژاپن برگزار می شد تنها با یک ورزشکار شرکت نمود.

ایران در بازی‌های المپیک زمستانی ۱۹۹۸
ایران
کد المپیک      IRI
وب‌گاهwww.olympic.ir
در بازی‌های المپیک زمستانی ۱۹۹۸ در ناگانو
ورزشکاران ۱ ورزشکار در ۱ رشته‌ ورزشی
پرچمدار حسن شمشکی
‌مدال‌ها
رتبه: —
طلا
۰
نقره
۰
برنز
۰
مجموع
۰
تاریخچه المپیک
بازی‌های المپیک تابستانی
۱۸۹۶۱۹۰۰۱۹۰۴–۱۹۳۶۱۹۴۸۱۹۵۲۱۹۵۶۱۹۶۰۱۹۶۴۱۹۶۸۱۹۷۲۱۹۷۶۱۹۸۰۱۹۸۴۱۹۸۸۱۹۹۲۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴۲۰۰۸۲۰۱۲۲۰۱۶۲۰۲۰
بازی‌های المپیک زمستانی
۱۹۲۴–۱۹۵۲۱۹۵۶۱۹۶۰۱۹۶۴۱۹۶۸۱۹۷۲۱۹۷۶۱۹۸۰–۱۹۹۴۱۹۹۸۲۰۰۲۲۰۰۶۲۰۱۰۲۰۱۴۲۰۱۸۲۰۲۲

رشته‌ها و تعداد شرکت‌کنندگانویرایش

رشته مردان زنان مجموع
اسکی آلپاین ۱ ۰ ۱
مجموع ۱ ۰ ۱

نتایج با رویدادویرایش

اسکیویرایش

  آلپاینویرایش

مردان
ورزشکار رویداد دور ۱ دور ۲ مجموع رتبه
حسن شمشکی مارپیچ کوچک ۱:۱۳.۵۹ ۱:۱۳.۴۰ ۲:۲۶.۹۹ ۳۰

پیوند به بیرونویرایش

منابعویرایش