ایران در بازی‌های پارالمپیک

ایران در بازی‌های پارالمپیک

پرچم ایران
کد المپیک  IRI
ان‌پی‌سی کمیته ملی المپیک ایران
تاریخ پارالمپیک
پارالمپیک تابستانی
۱۹۶۰–۱۹۸۴۱۹۸۸۱۹۹۲۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴۲۰۰۸۲۰۱۲۲۰۱۶۲۰۲۰
پارالمپیک زمستانی
۱۹۷۶–۱۹۹۴۱۹۹۸۲۰۰۲۲۰۰۶۲۰۱۰

جدول مدال‌های ایران در پارالمپیکویرایش

 پارالمپیک  طلا نقره برنز  مجموع   رتبه 
  ۱۹۸۸ سئول ۴ ۱ ۳ ۸ ۲۷
  ۱۹۹۲ بارسلون ۱ ۲ ۱ ۴ ۳۷
  ۱۹۹۶ آتلانتا ۹ ۵ ۳ ۱۷ ۲۰
  ۲۰۰۰ سیدنی ۱۲ ۴ ۷ ۲۳ ۱۶
  ۲۰۰۴ آتن ۶ ۳ ۱۳ ۲۲ ۲۳
  ۲۰۰۸ پکن ۵ ۶ ۳ ۱۴ ۲۲
  ۲۰۱۲ لندن ۱۰ ۷ ۷ ۲۴ ۱۱
  ۲۰۱۶ ریو ۸ ۹ ۷ ۲۴ ۱۵
مجموع ۵۵ ۳۷ ۴۴ ۱۳۶

منابعویرایش

  • «ایران، المپیک و ۴۶ مدال رویایی»، مجله خبرورزشی (ویژه‌نامه نوروز ۱۳۸۷)، ص. صفحه ۷۲
  • ایران در بازی‌های پارالمپیک