ایرج سرباز

بازیگر ایرانی

ایرج سرباز یک بازیگر و تهیه‌کننده ایرانی است.

حرفه ویرایش

تهیه‌کننده ویرایش

بازیگر ویرایش

سینما ویرایش

تلویزیون ویرایش

منابع ویرایش