ایرج پسر فتحعلی‌شاه

ایرج پسر فتحعلی‌شاه (۱۲۲۲ ه.ق. - ۱۲۹۶ ه.ق در تهران) شاهزادهٔ قاجار، پزشک و شاعر بود. او در دوران پادشاهی ناصرالدین‌شاه به ریاست اطبای دارالخلافه (تهران) رسید.

وی پسر فتحعلی‌شاه، پدر غلامحسین‌میرزا و پدربزرگ ایرج میرزا شاعر معروف بود.

نمونه شعرویرایش

تا سگ نفس تو گرگ شیرشکار استشیر تو دائم ز بیم گرگ نزار است
تا که نزار است شیر و گرگ تو فربهگرگ تو را به ز صید شیر چه‌کار است

منابعویرایش

  • محمدجعفر محجوب (۱۳۴۲)، «تحقیق در احوال و افکار و آثار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان او»، دیوان کامل ایرج میرزا، تهران: نشر اندیشه