ایل یوسفوند یکی از ایلات لک و یکی از مهمترین ایلات های سلسله است. خاستگاه اصلی ایل یوسفوند در شهرستان سلسله می‌باشد. ایل یوسفوند به زبان لکی سخن می گویند و پیرو مذهب شیعه دوازده امامی هستند. در آغاز سده بیستم نواحی سلسله که ییلاق ایلات و طوایف لک مانند ایل حسنوند و ایل ترکاشوند ، ایل یوسفوند و ایل کلیوند بوده به عنوان سکونتگاه دائمی آن‌ها شناخته شده و در ۱۳۱۲ه.ش همگی آنها تخته‌قاپو شدند. ساکنان الشتر از ایلات و طوایف لک هستند، ساختار اجتماعی الشتر به صورت ایلی می‌باشد و ایل یوسفوند ساکن این شهر می‌باشند. سلسله نام جد حسنوندها و ترکاشوند ها و کولیوندها و یوسف وندها بوده‌است. بین ایلات شناخته شده لک مشهور است که یوسف و و ترکاش و حسن و کلی و یا قلی و... همه فرزندان فردی به نام سلسله بوده‌اند. در حال حاضر به جز حسنوندها که بیشتر در همان شهرستان سلسله و اندکی در شهرهای مجاور پراکنده اند، بخش اعظمی از یوسف‌وندها و ترکاشوند ها و کولیوند ها به شهرهای کنگاور، هرسین، صحنه، کرمانشاه، سنقر، دلفان، نورآباد، بروجرد، کوهدشت، خرم‌آباد، دینور، بخش بیلوار، میاندربند، دره‌شهر، کرج، کلاردشت ، رودهن، تویسرکان، نهاوند و کرج مهاجرت کرده‌اند.

  • در شهرستان سلسله نیز دهستانی به نام یوسف‌وند وجود دارد.

طوایف ایل یوسفوندویرایش

طوایف ایل یوسفوند که در شهر الشتر در دهستان های یوسفوند قرار دادند ؛ شامل طوایفی مانند ویسی، دکاموند، ترکاشوند، جانجان، مؤمن، گاوکش، حسین جانی، چقندر، چهارتخمه، پیرکه و عالی و اکبری یاد کرد.

  • هندی‌ها که در زبان لری هنی تکلم میشوند شامل: فارز، افضل، اسماعیل، ابراهیم و حیدربگ می باشند.
  • ترکاشوند ها که در زبان لری ترکاشون تکلم می شوند شامل : لطفعلی خان ، جمعه، پنجشنبه مردمدار، حاج علی
  • حاتم ها شامل :محمد صالح، صفی صالح، علی صالح، خدا صالح می باشند.
  • اکبری ها نیز شامل : منصور خان، محمد تقی خان، صید میرزا خان، غلام رضا خان، حاج زکی خان می باشند.
  • ویسی ها عبارت اند از: سلطان علی ،عبدی ،عزیز ،پاپی ،بخشعلی ، گاو کش می باشند.
  • عالم‌ها شامل : خداکرم، شاه‌کرم، محمدکرم و علی‌عسگر می باشند.

منابعویرایش

  • واژه یوسف وند در لغتنامه دهخدا
  • کتاب فرهنگ لکی اثر حمیدرضا ایزد پناه سال1383
  • شجره نامه ها از کتاب ایلات سلسله می باشد.