ایناری (به ژاپنی: いなり، 稲荷) خدای ژاپنی باروری، برنج، صنعت و کامیابی دنیوی و یکی از خدایان اصلی آیین شینتو است. ایناری به صورت نر، ماده یا هر دو نمایش داده می‌شود. ایناری همچنین خدای روباهان است. روباهان ایناری به رنگ سفید هستند و به منزله پیام‌آوران او عمل می‌کنند. معبدهایی که در آن ایناری را پرستش می‌کنند، معبد ایناری یا ایناری جینجا (کانجی 稲荷神社 هیراگانا いなりじんじゃ) نامیده می‌شود.

مجسمه روباه در معبد اصلی ایناری در ناحیه فوشیمی در شهر کیوتو.
ایناری بر رزمجویی ظاهر می‌شود

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش