ایندتو نپیر (به انگلیسی: Indattu_napir) از پادشاهان تمدن ایلام در دورۀ کهن بوده‌است.[۱] وی یازدهمین پادشاه از دوازده پادشاه سیماش است.[۲]

ایندتو نپیر
دورانایلام کهن
نام کاملایندتو نپیر
دودمانسیماش

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • مجیدزاده، یوسف (۱۳۷۱). تاریخ و تمدن ایلام باستان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
  • هینتس، والتر (۱۳۷۱). دنیای گمشده عیلام. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  • هینتس، والتر (۱۳۷۱). شهریاری ایلام. تهران: ماهی.