ایندول آلکالوئید

ایندول آلکالوئید (به انگلیسی: Indole alkaloid) گروهی از آلکالوئیدها هستند که دارای گروه عاملی ایندول می‌باشند.

گروهی از مونوترپنوئیدها

دسته‌بندیویرایش

بسیاری از ایندول آلکالوئیدها، همچنین گروه ایزوپرن دارند. بر همین اساس ایندول آلکالوئیدها به دو دستۀ ایزوپرنوئید و ناایزوپرنوئید تقسیم می‌شوند.

ایزوپرنوئیدهاویرایش

ناایزوپرنوئیدهاویرایش

منابعویرایش