ای دی ای اس

سیارک کشف شده: ۵۴
فهرست سیارک‌ها (۴۳۰۰۱ - ۴۴۰۰۱) فوریه ۱۱، ۲۰۰۱
(46392) 2002 AO۶ ژانویه ۵، ۲۰۰۲
(48268) 2002 AK۱ ژانویه ۴، ۲۰۰۲
(51406) 2001 DL۱۰۸ فوریه ۲۶، ۲۰۰۱
(55427) 2001 TF۴۷ اکتبر ۱۴، ۲۰۰۱
(55428) 2001 TN۴۷ اکتبر ۱۴، ۲۰۰۱
(57561) 2001 TA۴۸ اکتبر ۱۴، ۲۰۰۱
(57879) 2002 AD۱ ژانویه ۲، ۲۰۰۲
(64840) 2001 YW۵ دسامبر۱۹، ۲۰۰۱
(65091) 2002 CF فوریه ۱، ۲۰۰۲
(68585) 2002 AY۶ ژانویه ۹، ۲۰۰۲
(72543) 2001 DN۱۰۶ فوریه ۲۶، ۲۰۰۱
(77049) 2001 CH۴۸ فوریه ۱، ۲۰۰۱
(77136) 2001 DP۱۰۶ فوریه ۲۶، ۲۰۰۱
(82152) 2001 FR۱۶۹ مارس ۲۳، ۲۰۰۱
(82153) 2001 FT۱۶۹ مارس ۲۳، ۲۰۰۱
(83679) 2001 TB۴۸ اکتبر ۱۴، ۲۰۰۱
(83956) 2001 XX۳۰ دسامبر۷، ۲۰۰۱
(88245) 2001 CH۴۹ فوریه ۲، ۲۰۰۱
(88961) 2001 TH۴۷ اکتبر ۱۴، ۲۰۰۱
(89663) 2001 YN۵ دسامبر۱۷، ۲۰۰۱
(89664) 2001 YU۵ دسامبر۱۹، ۲۰۰۱
(89665) 2001 YO۶ دسامبر۲۰، ۲۰۰۱
(89739) 2002 AL۷ ژانویه ۹، ۲۰۰۲
(89744) 2002 AG۱۸ ژانویه ۸، ۲۰۰۲
(89818) 2002 AX۲۰۳ ژانویه ۲، ۲۰۰۲
(89910) 2002 ED۵ مارس ۱۰، ۲۰۰۲
(90288) 2003 ET۱۷ مارس ۶، ۲۰۰۳
(94955) 2001 YS۹۰ دسامبر۲۱، ۲۰۰۱
(95008) 2002 AH۱ ژانویه ۴، ۲۰۰۲
(95009) 2002 AJ۱ ژانویه ۴، ۲۰۰۲
(95024) 2002 AH۱۸ ژانویه ۸، ۲۰۰۲
(95209) 2002 CW فوریه ۲، ۲۰۰۲
(95474) 2002 EE۴ مارس ۱۰، ۲۰۰۲
(95475) 2002 EB۵ مارس ۱۰، ۲۰۰۲
(98866) 2001 AC۵۳ ژانویه ۱۵، ۲۰۰۱
(99439) 2002 CA۱ فوریه ۲، ۲۰۰۲
(107393) 2001 CJ۴۸ فوریه ۱، ۲۰۰۱
(107394) 2001 CJ۴۹ فوریه ۲، ۲۰۰۱
(108072) 2001 FN۱۶۸ مارس ۲۲، ۲۰۰۱
(108108) 2001 FA۱۹۲ مارس ۲۲، ۲۰۰۱
(111561) 2002 AH۳ ژانویه ۵، ۲۰۰۲
(111562) 2002 AJ۳ ژانویه ۵، ۲۰۰۲
(111567) 2002 AT۶ ژانویه ۵، ۲۰۰۲
(111820) 2002 DK۱ فوریه ۱۸، ۲۰۰۲
(123859) 2001 CO۴۸ فوریه ۱۱، ۲۰۰۱
(123923) 2001 DQ۱۰۶ فوریه ۲۷، ۲۰۰۱
(124891) 2001 TE۴۷ اکتبر ۱۴، ۲۰۰۱
(126424) 2002 CR فوریه ۲، ۲۰۰۲
(126776) 2002 EJ۳ مارس ۷، ۲۰۰۲
(126777) 2002 EN۳ مارس ۷، ۲۰۰۲
(126778) 2002 EV۳ مارس ۱۰، ۲۰۰۲
(132162) 2002 EJ۸ مارس ۷، ۲۰۰۲
(132265) 2002 EW۱۲۵ مارس ۱۱، ۲۰۰۲

پروژه سیارک‌شناسی آسیاگو-دی ال آر (به انگلیسی: Asiago-DLR Asteroid Survey) برای شناسایی دنباله دارها و سیارکهایی است که در نزدیک به زمین هستند.
این پروژه پیوند دهندهٔ بخش اخترشناسی دانشگاه پادوا و دی ال آر-موسسه تکنولوژی سنسور فضا و اکتشافات سیاره ادلرزهف (Adlershof) در برلین آلمان است. دی ال آر کوتاه شدهٔ مرکز هوا و فضای آلمان (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) است که همراه رصدخانه اخترفیزیک آسیاگو در اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی با کد ۲۰۹ مشخص شده‌است.
مدیران اصلی این پروژه چزاره باربیری در پادوا-آسیاگو و گرهارد هان در برلین-دی ال آر هستند.
این پروژه با یو دی ای اس (اوپسالا-سوئد و دی ال آر-برلین) همکاری می‌کند.

پیوند به بیرونویرایش

منابعویرایش