باز کردن منو اصلی

بابل (آلبوم وسپ)

آلبومی از وسپ

«بابل» آلبومی از وسپ است که در سال ۲۰۰۹ میلادی منتشر شد.

بابل
WASP Babylon.jpg
double album از
انتشار۱۳ اکتبر ۲۰۰۹
ضبط۲۰۰۹
ژانرموسیقی هوی متال
مدت۴۳:۳۰
ناشرDemolition Records
گاه‌نگاری وسپ
چیره‌گر (آلبوم وسپ)
(۲۰۰۷) چیره‌گر (آلبوم وسپ)۲۰۰۷
بابل Golgotha
(۲۰۱۵)[۱] Golgotha۲۰۱۵
 نقدهای حرفه‌ای
امتیاز نقدها
منبع نمره
آل‌میوزیک
Fangoria
Kerrang!
Sleaze Roxx


منابعویرایش