بازراه‌اندازی (داستان)

بازراه‌اندازی یا ریبوت به معنای درنظرنگرفتن تمامی اتفاقات و رخدادهای قبلی و خلق دوباره شخصیت و بازسازی داستان است.

از این واژه در سینما، هنگام بازسازی یک فیلم قدیمی استفاده می شود، یعنی یک فیلم جدید از روی فیلم قدیمی ساخته می شود.یکی از نمونه های می توان به انمیشن اسکوبی دو و چهار شگفت انگیزان ۲۰۱۵ اشاره کرد. ویلیام پراکتور پیشنهاد می کند که بین راه اندازی مجدد و بازسازی تعاریف متمایزی در نظر گرفته بشود.

وجه تسمیهویرایش

این واژه از بازراه‌اندازی در علم رایانه منشأ گرفته‌است.

منابعویرایش