باززنده سازی (معماری)

باززنده سازی (انگلیسی: Revivalism) یا احیاگری در معماری استفاده از سبک های بصری است که آگاهانه بازخوردی از سبک های معماری دوران گذشته است.

Typical historicist house: Gründerzeit building by Arwed Roßbach in لایپزیگ، آلمان (built in 1892)

سبک احیای مدرن امروزه را می توان در معماری جدید کلاسیک خلاصه، و گاهی اوقات تحت معماری سنتی عنوان نمود.

منابع