باز کردن منو اصلی

بازیگری شغل یک هنرپیشه است که شخصی‌است در تئاتر، تلویزیون، فیلم یا سایر رسانه‌های داستان‌سرایی که داستان را با نمایش شخصیت و معمولاً گفتار یا خوانندگی متن نوشته‌شده یا نمایش‌نامه نمایش می‌دهد.[۱]

کتاب بازیگری چیست، نویسنده محمد پیشنماز

معرفی کتاب

کتاب " بازیگری چیست؟

به نویسندگی محمد پیشنماز

کتاب مناسب برای هنرجویان بازیگری است،

که به چرایی و چیستی پیدایش هنر بازیگری می‌پردازد.

  1. Wikipedia contributors, "Acting," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Acting&oldid=585259069 (accessed December 10, 2013).