بازی های جمعی (انگلیسی: Party game) بازی هایی هستند که به‌صورت جمعی و برای تفریح و سرگرمی به صورت برهم‌کنش برگزار می شوند. این بازی ها معمولاً در فضاهای سرپوشیده یا فضاهای سرباز مانند پیک نیک ها برگزار می شوند. برخی از این بازی ها نیازمند یار شدن با افراد دیگر است. این بازی ها به مرور زمان دست خوش تغییرات شدند اما اصل اصلی این بازی ها که راحتی آموزش به اعضای دیگر می باشد همواره حفظ شده است.

فهرست بازی های جمعی ویرایش

 
صندلی بازی

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش