بازی نقش به انجام عملی گفته می‌شود که در آن، فرد به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه تلاش می‌کند تا با تغییر رفتار خود به جهت انجام عملی یا تنها برای به نمایش گذاشتن، آن را به انجام برساند. گاه فرد به قصد تقلید رفتار فرد دیگری یا برای ایفای نقش خود در یک نمایشنامه اقدام به انجام عمل نقش بازی نماید. بنابراین بازی نقش می‌تواند هم از پیش تعیین شده باشد و هم نباشد. در زمینه روانشناسی تعابیر متفاوتی از این عبارت وجود دارد:

اتاقک داخلی یک شبیه‌ساز پرواز که در آن کارآموزان به جهت آموزش خلبانی، به بازی نقش خلبانی می‌پردازند.

سرگرمی و تفریحویرایش

بازی‌های "نقش بازیویرایش

آموزشویرایش

شبیه‌سازیویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش