باستان‌گیاهیان

آرکئاپلاستیدا یا باستان‌گیاهیان (Archaeplastida) گروه بزرگی از یوکاریوت‌ها هستند که شامل جلبک قرمز، جلبک سبز، رویان‌داران و گلوکوفیتا می‌باشند.

باستان‌گیاهیان
محدودهٔ زمانی: اکتاسین - هولوسن، 1300–0 Ma
خطای عبارت: عملگر < دور از انتظار
رده‌بندی علمی
حوزه: یوکاریوت
(طبقه‌بندی‌نشده): Archaeplastida
Adl et al., ۲۰۰۵
زیرگروه‌ها
مترادف
  • Plantae Cavalier-Smith, 1981[۱]
  • Primoplantae Palmer et al. 2004

بیشتر پژوهش‌ها نشان می‌دهند این گروه یک گروه فراگیر است و تشکیل یک کلاد می‌دهد.

Archaeplastida

گلوکوفیتا

Rhodophyceae

سبزگیاهان
سبزتباران

Ulvophyceae

Trebouxiophyceae

Chlorophyceae

Chlorodendrales

Prasinophytae

Mesostigma

سنگ‌خزه‌تباران

گروه‌های دیگر

رویان‌سنگ‌خزه‌ایان

کارایان

گیاهان

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

  1. T. Cavalier-Smith (1981). "Eukaryote Kingdoms: Seven or Nine?". BioSystems 14 (3–4): 461–481.

پیوند به بیرون ویرایش