باسیل (ریخت‌شناسی)

باسیل به باکتری‌هایی گفته می‌شود که از نظر ریخت‌شناسی ظاهری میله‌ای یا رشته‌ای دارند. باسیل‌ها در بسیاری از گروه‌های مختلف از طبقه‌بندی باکتری‌ها وجود دارند. در مورد معنای واژه (به لاتین: Bacillus) باید به تفاوت میان باسیل و باکیلوس توجه داشت.

دسته بندی انواع باکتری ها

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش