باشگاه بسکتبال راه و ترابری قم

بسکتبال راه و ترابری قم یک باشگاه بسکتبال در شهر قم بوده‌است

راه و ترابری قم
لیگلیگ برتر بسکتبال ایران
ورزشگاهسالن بسکتبال مریم
مکانقم
رنگ‌های تیمسفید و قرمز
   
مدیر تیمایران
سرمربیایران

منابعویرایش